lixlex

English (United Kingdom)
Αρχική ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Νομοθετικές Ρυθμίσεις Εργατικού Δικαίου 2010
Νομοθετικές Ρυθμίσεις Εργατικού Δικαίου 2010
Ευρετήριο Άρθρου
Νομοθετικές Ρυθμίσεις Εργατικού Δικαίου 2010
Ν. 3833/2010
Ν. 3845/2010
Ν. 3846/2010
Ν. 3863/2010
Ν. 3871/2010
N. 3896/2010
N. 3899/2010
Όλες οι Σελίδες

Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε τις ρυθμίσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν κατ' επίδραση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και του Μνημονίου και περιλαμβάνονται στους νόμους 3833/2010, 3845/2010, 3846/2010, 3863/2010, 3871/2010, 3896/2010 και 3899/2010.


ΝΟΜΟΣ 3833/2010

Προστασία της εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

(ΦΕΚ 40/Α/13.3.2010)

1. Μειώσεις αποδοχών στο δημόσιο τομέα (άρθρο 1)

2. Πλαφόν στις αποδοχές δημοσίου τομέα (άρθρο 2)

3. Πάγωμα αποδοχών δημοσίου τομέα - εισοδηματική πολιτική για το 2010 (άρθρο 3)

4. Μείωση υπερωριακής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (άρθρο 6)

5. Περιορισμός προσλήψεων στο δημόσιο τομέα (άρθρα 10-11)

6. Προγράμματα απασχόλησης ανέργων (άρθρο 18)


ΝΟΜΟΣ 3845/2010

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

(ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010)

Άρθρο δεύτερο: Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος

1.Επιχορήγηση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (§ 5) (για την πρόσληψη επιδοτούμενων ή μακροχρό­νια ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών, για εργασία στο δημόσιο τομέα)

2.Συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων μέχρι 24 ετών (§ 6) (Οι ακαθάριστες α­ποδοχές τους θα αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βα­σικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται κά­θε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Ερ­γασίας)

3.Παρέμβαση στη διάρθρωση των συλλογικών συμβάσεων (§ 7) (Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησια­κών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν ένα­ντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργα­σίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμ­βάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοι­χων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Ερ­γασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω­νικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρα­γράφου αυτής.

4.Αναγγελία νομοθετικών παρεμβάσεων σε διάφορα εργασιακά θέματα (§ 9)

  • Παρέμβαση στη διαδικασία επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας μέσω Διαιτησίας
  • Παρέμβαση στο όριο των ομαδικών απολύσεων
  • Παρέμβαση στο ύψος και τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης
  • Μέτρα αποτροπής απολύσεων ηλικιωμένων εργαζόμενων
  • Καθορισμός ειδικών όρων απασχόλησης νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας κάτω των 25 ετών
  • Καθορισμός όρων απασχόλησης και ασφάλισης εργαζομένων με συμβάσεις μαθητείας μέχρι ενός έτους
  • Καθορισμός ανώτατης διάρκειας συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Άρθρο τρίτο: Μέτρα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών

5.Νέες παρεμβάσεις στις μειώσεις αποδοχών και επιδομάτων στο δημόσιο τομέα (δηλαδή στο Ν. 3833/2010)

6.Καθορισμός επιδομάτων εορτών και αδείας στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών κάθε ταμείου (πλην ΟΓΑ)


ΝΟΜΟΣ 3846/2010

Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 66/Α/11.5.2010)

1. Τεκμήριο υπέρ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στις άτυπες σχέσεις εργασίας (άρθρο 1)

2. Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία (άρθρο 2) (οι διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 Ν. 3899/2010)

3. Προσωρινή απασχόληση (άρθρο 3) (οι διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 Ν. 3899/2010)

4. Θέση των μισθωτών σε διαθεσιμότητα (άρθρο 4)

5. Τηλεργασία (άρθρο 5)

6. Άδειες (άρθρο 6)

7. Διευθέτηση χρόνου εργασίας (άρθρο 7)

8. Εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας (άρθρο 8)

9. Θέματα ΣΕΠΕ (άρθρο 9)

10. Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού (άρθρο 10)

11. Διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη για την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 11) και της νομοθεσίας περί απασχόλησης αλλοδαπών (άρθρο 14)

12. Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων (άρθρο 12)

13. Βιβλίο υπερωριών (άρθρο 13)

14. Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρο 14)

15. Ασφαλιστικά θέματα (άρθρα 15 έως 22)

16. Αλλαγές ως προς την αρμοδιότητα σύναψης τραπεζικών συλλογικών συμβάσεων (άρθρο 31)


ΝΟΜΟΣ 3863/2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς ρυθμίσεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

(ΦΕΚ 115/Α/15/7/2010)

Άρθρα 1 έως 62: Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος: Νέο σύστημα που αποτελείται από μία ανταποδοτική σύνταξη που θα συμπληρώνει μία μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, προνοιακή, βασική σύνταξη

Άρθρο 68: Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο τομέα

Άρθρο 73: Ρυθμίσεις για τη Μεσολάβηση - Διαιτησία.

(Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, που αναφέρονταν σε ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας, καταργήθηκαν με το άρθρο 18 Ν. 3899/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του τελευταίου αυτού νόμου ρύηθμισαν τα θέματα των καταργηθέντων ρυθμίσεων)

Άρθρο 74 : Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

1.Ομαδικές απολύσεις: Αλλαγή αριθμητικών ορίων (§ 1) (Προσωπικό από 20-150 εργαζόμενοι: ομαδικές θεωρούνται οι πάνω από 6 απολύσεις. Προσωπικό πάνω από 150 εργαζόμενοι: ομαδικές απολύσεις θεωρούνται οι πάνω από 5% και μέχρι 30 εργαζόμενοι)

2.Προειδοποίηση απόλυσης (§ 2) (Στο εξής η προειδοποίηση μπορεί να είναι από 2 μέχρι 6 μήνες, ενώ ήταν από 1 μέχρι 24 μήνες)

3.Καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης με διμηνιαίες δόσεις (§ 3)

4.Αμοιβή υπερεργασία και υπερωρίας (§ 10) (Αμοιβή υπερεργασίας: προσαύξηση 20% - Αμοιβή υπερωρίας: προσαύξηση 40% μέχρι 120 ώρες ετησίως και 60% πάνω των 120 ωρών - Αμοιβή παράνομης (κατ’ εξαίρεση) υπερωρίας: προσαύξηση 80%)

5.Ρυθμίσεις για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης πέραν των επιτρεπομένων ορίων σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης εργασιών με προσαύξηση 60% (§ 11)

6.Αυτασφάλιση εργαζομένων 55-64 ετών με συμμετοχή του εργοδότη κατά 50% ή 80% και του ΟΑΕΔ κατά το υπόλοιπο ποσοστό - Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων 55-64 ετών σε ποσοστό πάνω του 10% του συνολικού αριθμού των απολυομένων (§§ 4 και 7)

7.Προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας (§ 6)

8.Προσλήψεις νέων μέχρι 25 ετών με μειωμένες αποδοχές (§ 8)

9.Ρυθμίσεις για συμβάσεις μαθητείας νέων 15 έως 18 ετών (§ 9)


ΝΟΜΟΣ 3871/2010

Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη

(ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010)

Άρθρο 51:

  • Απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων με διαιτητικές αποφάσεις για το 2010 και για το Α΄εξάμηνο του 2011
  • Περιορισμός χορήγησης αυξήσεων με διαιτητικές αποφάσεις για το Β' εξάμηνο του 2011 και για το 2012 στο ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.

ΝΟΜΟΣ 3896/2010

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της κείμενης  νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις

(ΦΕΚ 207/Α/8-12-2010)

 

ΝΟΜΟΣ 3899/2010

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας

(ΦΕΚ 212/Α/17.12.2010)

Άρθρο 13: Ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας

Άρθρο 14: Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας (τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων 14 έως 17 Νόμου 1876/1990 που αφορούν στις διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του Ο.ΜΕ.Δ.)

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης, δοκιμαστικής περιόδου απασχόλησης και απλοποίησης διαδικασιών εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας (Με τις διατάξεις αυτές τροποποιούνται κυρίως ρυθμίσεις που είχαν προβλεφθεί με το Νόμο 3846/2010).

 

Επικοινωνία

Email:
Θέμα:
Μήνυμα: